Martti-rahkila

Lär dig hur Aalto-universitetet utvecklade sitt varumärke som arbetsgivare med Recright och använde det vid rekrytering

Martti Rahkila, HR Systems Manager på Aalto University

"Recright representerar modernt tänkande vid rekrytering, och genom att vi använder den får människor rätt intryck av Aalto-universitetet. Vi vill vara en modern och dynamisk arbetsgivare, och då passar Recright perfekt."