Kandidatundersökning

Recright har frågat över 30 000 kandidater runt om i världen för att ta reda på vad de tycker om videointervjuer.

 Se här vad de hade att säga.

Download E-Book

Download E-Book

  • Hur nöjda är kandidater med videointervjuer som metod?

  • Hur nöjda är kandidater med Recright?

  • Vad tycker kandidater om videointervjuer?

  • Hur länge tar det att svara på en videointervju?

  • Skulle kandidater rekommendera videointervjuer som en rekryteringsmetod?

Videointervjuer har blivit en stadig pelare i modern rekrytering och en väsentlig del av rekryteringsstrategier runt om i världen.
 
Rekryterare har märkt många fördelar med videointervjuer, såsom en mer effektiv rekrytering, ökad transparens och ett starkare arbetsgivarvarumärke. Men vad tycker kandidater om videointervjuer?

Det ville vi ta reda på. Så vi frågade dem. Över 30 000 kandidater runt om i världen har svarat

I denna ebook hittar du tips för videointervjuer och du får reda på:
  • Hur nöjda är kandidater med videointervjuer som metod?
  • Hur nöjda är kandidater med Recright?
  • Vad tycker kandidater om videointervjuer?
  • Hur länge tar det att svara på en videointervju?
  • Skulle kandidater rekommendera videointervjuer som en rekryteringsmetod?

Linda-Wall

Se mer om hur Recright hjälpte Volvo Cars att byta ut sin tidskrävande screeningprocess

Linda Wall, Rekryterare, Volvo Cars

“Rekryteringsprocessen skulle ha tagit mer tid och omfattat fler personer om vi inte hade använt Recright.

Volvo Cars utvecklade en digital rekryteringsprocess med Recright för sitt Global Graduate Program.