TAT-logo

Talous ja nuoret TAT

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Teemme töitä nuorten työelämä- ja taloustaitojen eteen yhdessä koulujen, yliopistojen, yritysten, kuntien ja säätiöiden kanssa.

TAT-logo

Talous ja nuoret TAT

Katja-Lauren-TAT

"Käytimme videohaastatteluja, koska halusimme jo hakuvaiheessa varmistua, että hakija soveltuu luonteensa puolesta tehtävään."

—Katja Laurén, tiedottaja

TAT: Nuorisolähettiläs löytyi vaivatta videohaastattelulla

Nuoret ja talous TAT käytti videohaastattelua työelämän nuorisolähettiläs -haussa. Työelämän nuorisolähettilään tehtävänä on viedä nuorten viestiä yrityksiin ja tuoda esille valmistuvien nuorten ajatuksia työelämästä ja työllistymisestä.

 

"Käytimme videohaastatteluja, koska halusimme jo hakuvaiheessa varmistua, että hakija soveltuu luonteensa puolesta tehtävään. Etsimme reipasta, rohkeaa, ulospäin suuntautunutta ja idearikasta nuorta", TATin tiedottaja Katja Laurén kertoo.

 

Kaikki 27 hakijaa olivat ymmärtäneet tehtävän luonteen ja panostaneet hakemuksiin. Hakemuksiin oli pyydetty liittämään videoesittely. Hakijat saivat tehdä oman esittelynsä haluamallaan tavalla, ja monet olivat tehneet videoesittelyn.

 

Videohaastattelut lähetettiin kahdeksalle hakijalle. Hakijoista erottuivat selvästi he, jotka pysyivät annetussa aikarajassa, ja jotka osasivat vastata annettuihin kysymyksiin selkeästi. Paikan päällä tehtävään haastatteluun pyydettiin neljä.

 

Videohaastattelun etuna itse tehtyyn videoesittelyyn oli yhteismitallisuus. "Videohaastattelusta saatu käsitys hakijasta oli luotettavampi, koska kysymykset olivat kaikille samat. Omat videoesittelyt menevät helposti liian showhenkiseksi yrittämiseksi", Katja Laurén sanoo.

 

"Videohaastattelut auttoivat meitä löytämään oikean persoonan työelämän nuorisolähettilääksi. Olemme tyytyväisiä."