inari saariselkä

Inari-Saariselkä Matkailu Oy

Inari-Saariselkä Matkailu Oy on Pohjois-Lapin matkailualueen markkinointi- ja kehitysyhtiö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä alueen noin 100 matkailuyrityksen, matkailuelinkeinon, Inarin ja Utsjoen kuntien, Metsähallituksen ja muiden sidosryhmien kanssa.

inari saariselkä

Inari-Saariselkä Matkailu

inari-saariselka-733433-edited

“Videohaastattelun myötä kynnys kutsua ihmisiä ensimmäisen vaiheen haastatteluun oli matala. Se poisti prosessista maantieteelliset rajoitukset ja antoi suuremmalle joukolle hakijoita mahdollisuuden todistaa kykynsä.”

—Janne Seurujärvi, Inari- Saariselkä Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Inari-Saariselkä Matkailu Oy & Esimiesrekrytointi

Sopivan henkilön löytäminen esimiestehtäviin ei ole helpoimmasta päästä oleva rekrytointitehtävä. Johtamistaitojen ja kokonaisuuksien hallinnan lisäksi esimiehen tulee olla persoonana tehtävään soveltuva. Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n etsiessä markkinointijohtajaa kesällä 2013 löytyi sopiva henkilö avoimeen tehtävään videohaastattelun avulla, ja samalla Recrightin työkalun käyttö säästi myös rekrytoijien aikaa ja vaivaa. 

 "Ensimmäisen vaiheen välikarsinta onnistui todella näppärästi työkalun avulla" kertoo Inari- Saariselkä Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Seurujärvi

"Meillä oli tehtävään 30 hyvää hakijaa, joiden videot arvioimme rekrytointitiimin toimesta ja valitsimme viisi hakijaa henkilökohtaiseen haastatteluun" Seurujärvi jatkaa.  

Välimatkat ja rekrytointi

Etelä-Suomen näkövinkkelistä välimatka Inariin tuo väistämättä mieleen kysymyksen välimatkojen vaikutuksesta rekrytointiprosessiin. Seurujärvi kertoo kasvavan ja kansainvälistyvän yrityksen tehtävään olleen paljon halukkuutta ympäri maata.

"Videohaastattelun myötä kynnys kutsua ihmisiä ensimmäisen vaiheen haastatteluun oli matala. Se poisti prosessista maantieteelliset rajoitukset ja antoi suuremmalle joukolle hakijoita mahdollisuuden todistaa kykynsä. Hakijoita oli paljon ympäri maata, ja saimme heistä paremman kuvan karsintaa varten kuin pelkän paperihakemuksen perusteella – joku voi olla selväsanainen ja fiksu paperilla, mutta lahjomaton videohaastattelu paljastaa hakijasta enemmän ja antaa hyvän kuvan hänen verbaalisesta ulosannistaan."

Hyvä ja onnistunut kokemus videohaastattelun käytöstä johti siihen, että tällä hetkellä meneillään olevassa kehittämiskoordinaattorin rekrytointiprosessissa käytetään myös videohaastattelua hakijoiden karsinnassa. Tämä mahdollistaa sen, ettei niin suurta määrää hakijoita tarvitse karsia ulos prosessista pelkän hakemuksen perusteella.

"Nyt paperihakemuksien lukemisen jälkeen karsitaan hakijoista n. 75 % ennen videohaastatteluvaihetta. Aikaisemmin luku oli yli 90 % ennen haastatteluja, joten useampi hakija saa nyt mahdollisuuden" Seurujärvi kuvailee.

Entäpä itse haastattelukysymykset?

Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n avoimiin tehtäviin on paljon halukkuutta, ja substanssiosaamisen ohella on tärkeää, että uusi työntekijä on myös ennen kaikkea soveltuva persoona sekä tehtävään että työyhteisöön. Minkälaisilla kysymyksillä Janne Seurujärvi on selvittänyt hakijoiden soveltuvuutta?

"Pari napakkaa kysymystä toimialasta ja siihen liittyvistä näkemyksistä on helpottanut selvittämään hakijan omaa käsitystä ja hahmotusta toimialasta. Näiden ohella olen kysynyt yhden kysymyksen henkilöstä itsestään, johon saa vastata vapaammin ja hakija saa mahdollisuuden myydä itsensä" Seurujärvi päättää.